Συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων (Personal Data)

Το ErosEvents μέσω του ιστότοπου του  συλλέγει στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης, όπως τη διεύθυνση email, το όνομα, τη διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας ή τον αριθμό τηλεφώνου σας. 

Υπάρχουν επίσης πληροφορίες σχετικά με το υλικό και το λογισμικό του υπολογιστή σας που συλλέγονται αυτόματα από τον Ιστότοπο.  Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν: τη διεύθυνση IP σας, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τα ονόματα τομέα, τους χρόνους πρόσβασης και τις διευθύνσεις του ιστότοπου παραπομπής. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπο αποκλειστικά  για τη λειτουργία της υπηρεσίας, για τη διατήρηση της ποιότητας της υπηρεσίας και για την παροχή γενικών στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου https://www.erosevents.gr.

Σημείωση: Το ErosEvents δεν διαβάζει καμία από τις ιδιωτικές σας διαδικτυακές επικοινωνίες.

Η εταιρεία Erosevents σάς ενθαρρύνει να ελέγχετε τις δηλώσεις απορρήτου των τοποθεσιών Web στις οποίες επιλέγετε να συνδεθείτε από το https://www.erosevents.gr , ώστε να μπορείτε να κατανοήσετε πώς αυτοί οι ιστότοποι συλλέγουν, χρησιμοποιούν και μοιράζονται τις πληροφορίες σας. Το http://www.erosevents.gr  δεν φέρει καμία ευθύνη  για τις πολιτικές απορρήτου (privacy policy)  ή άλλο περιεχόμενο σε τοποθεσίες Web εκτός του http://www.erosevents.gr .

Χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων

Το https://www.erosevents.gr  συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα που αναφέρθηκαν παραπάνω  για τη λειτουργία του ιστότοπου και την παροχή των υπηρεσιών που ζητήσατε. Το http://www.erosevents.gr  μπορεί επίσης να επικοινωνήσει μαζί σας μέσω ερευνών για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τη γνώμη σας για τις τρέχουσες υπηρεσίες ή για πιθανές νέες υπηρεσίες που ενδέχεται να προσφέρονται.

Η εταιρεία erosevents δεν πουλά, ενοικιάζει ή μισθώνει τις λίστες πελατών της σε τρίτους. Η εταιρεία  ErosEvents ενδέχεται, κατά καιρούς, να επικοινωνήσει μαζί σας για λογαριασμό εξωτερικών επιχειρηματικών συνεργατών σχετικά με μια συγκεκριμένη προσφορά που μπορεί να σας ενδιαφέρει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα μοναδικά προσωπικά σας στοιχεία (e-mail, όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου) δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους. Σε όλα αυτά τα τρίτα μέρη απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας στοιχεία εκτός από την παροχή αυτών των υπηρεσιών στο ErosEvents και απαιτείται να διατηρούν το απόρρητο των πληροφοριών σας.

H εταιρεία ErosEvents μέσω του ιστότοπου αλλά και δια της συμβατικής σας σχέσης  δεν χρησιμοποιεί ούτε αποκαλύπτει ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες, όπως φυλή, θρησκεία ή πολιτικές πεποιθήσεις, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Το ErosEvents παρακολουθεί τις τοποθεσίες Web και τις σελίδες που επισκέπτονται οι χρήστες του  προκειμένου να προσδιορίσει ποιες υπηρεσίες είναι οι πιο δημοφιλείς. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την παράδοση προσαρμοσμένου περιεχομένου και διαφήμισης στο https://www.erosevents.gr    σε χρήστες των οποίων η συμπεριφορά υποδηλώνει ότι ενδιαφέρονται για μια συγκεκριμένη θεματική περιοχή. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να απανεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή.

O ιστότοπος https://www.erosevents.gr  θα αποκαλύψει τις προσωπικές σας πληροφορίες, χωρίς προειδοποίηση, μόνο εάν απαιτείται από το νόμο ή με την καλή πίστη ότι μια τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για: (α) συμμόρφωση με τα διατάγματα του νόμου ή συμμόρφωση με τη νομική διαδικασία που εμφανίζεται στο https://www.erosevents.gr  ή στον ιστότοπο. (β) να προστατεύει και να υπερασπίζεται τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία του https://www.erosevents.gr  , και, (γ) να ενεργεί υπό απαιτητικές συνθήκες για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών του https://www.erosevents.gr  ή του κοινού.

Ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων

Το https://www.erosevents.gr  προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη. Το https://www.erosevents.gr  προστατεύει τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε σε διακομιστές υπολογιστών σε ένα ελεγχόμενο, ασφαλές περιβάλλον, προστατευμένο από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Το https://www.erosevents.gr  θα ενημερώνει περιστασιακά αυτή τη Πολιτική  Απορρήτου (Privacy Policy). Το https://www.erosevents.gr  σας ενθαρρύνει να ελέγχετε περιοδικά αυτήν τη Πολιτική Απορρήτου για να ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο το https://www.erosevents.gr  προστατεύει τις πληροφορίες σας. To https://www.erosevents.gr   δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ενημερωθείτε για τυχόν τροποποίηση της παρούσας πολιτικής είτε με σύνδεσμό (pop out) είτε με email.

Στοιχεία επικοινωνίας

Το https://www.erosevents.gr  επιθυμεί την αλληλεπίδραση σας  σχετικά με αυτήν τη Πολιτική Απορρήτου του ιστότοπου του. Σε περίπτωση που πιστεύετε  ότι το https://www.erosevents.gr  δεν έχει συμμορφωθεί με αυτήν και τα όσα αναφέρονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου , επικοινωνήστε με το https://www.erosevents.gr  στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@erosevents.gr. H εταιρεία ErosEvents θα καταβάλει κάθε δυνατή και εύλογη προσπάθεια  για να προσδιορίσει και να διορθώσει έγκαιρα το πρόβλημα.

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους επισκέπτες του Ιστοχώρου ή/και χρήστες των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο και μετά διαγράφονται.

Τα δικαιώματα σας

Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τα εξής δικαιώματα:

α) δικαίωμα πρόσβασης, δηλ. το δικαίωμα να πληροφορηθείτε εάν προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία, και όπου συμβαίνει, πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα μαζί με ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες. Αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των σχετικών προσωπικών δεδομένων και τους αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων.

β) δικαίωμα διόρθωσης, δηλ. το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, να συμπληρώσουμε όλα τα μη επικαιροποιημένα προσωπικά σας στοιχεία,  

γ) δικαίωμα διαγραφής, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να αιτηθείτε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση από την πλευρά του https://www.erosevents.gr. Ωστόσο το δικαίωμα αυτό μπορεί να μην είναι εφικτό να ικανοποιηθεί αν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την θεμελίωση ή άσκηση έννομου συμφέροντος μας ή ακόμα και για τη συμμόρφωση μας με έννομες υποχρεώσεις μας.

δ) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται, είναι παράνομη ή για άλλους λόγους. Ωστόσο το δικαίωμα αυτό δεν δύναται να ικανοποιηθεί όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την θεμελίωση ή άσκηση ενός έννομου συμφέροντος μας ή για την συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις μας. 

ε) δικαίωμα φορητότητας, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως την διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία μας, και

στ) δικαίωμα εναντίωσης (καταγγελίας) στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματα σας με οποιοδήποτε τρόπο,  έχετε το δικαίωμα να υποβάλλεται καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα , η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600 και φαξ 2106475628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας complaints@dpa.gr , η οποία αποτελεί την αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων,

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε και στην εταιρεία EROSEVENTS η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ντούντα Αλέξανδρο αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση:info@erosevents.gr. Πρέπει να γνωρίζετε ότι, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (εξαιτίας, για παράδειγμα, νομικών υποχρεώσεων), ίσως να μην μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αμέσως το αίτημά σας. Ωστόσο, σε οποιαδήποτε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε αναφορικά με την εξέλιξή του αιτήματος σας, μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την υποβολή του αρχικού σας αιτήματος.

Στο πλαίσιο των αιτημάτων σας, οφείλετε να:

  • Μας δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ταυτοποίηση σας, καθώς και να μας προσκομίσετε τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα για την επιβεβαίωση της ταυτότητας σας,
  • Μας ενημερώνετε επακριβώς για τις πληροφορίες που είναι σχετικές με το αίτημα σας.

Δικαίωμα Απόσυρσης Συγκατάθεσης

Μπορείτε, οποιαδήποτε στιγμή, να αποσύρετε την συγκατάθεση που παραχωρήσατε στο ErosEvents  σχετικά με  την επεξεργασία και την γνωστοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων σας.

Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσετε ότι αυτή η απόσυρση δε θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας, που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας για το διάστημα πριν την  αποσύρετε.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας, παρακαλείστε, όπως να ενημερώσετε – με αποστολή Υπεύθυνης Δήλωσης, υπογεγραμμένης από τον αιτούντα – την Υπεύθυνη Επεξεργασίας, ήτοι την εταιρεία Eros Events μέσω του νομίμου εκπροσώπου της Ντούντα Αλέξανδρου. Είτε μέσω αποστολής Φυσικής Επιστολής στην έδρα της εταιρείας στην δ/νση Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου ΤΚ 70003, είτε μέσω αποστολής Ηλεκτρονικής Επιστολής (στο λογαριασμό Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: info@erosevents.gr ), αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και το λόγο επικοινωνίας σας με την εταιρεία Eros Events.

Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Το Eros Events δεν χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που μας παρέχετε για να λάβει οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη απόφαση που μπορεί να σας επηρεάσει.

Διαβίβαση σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε

Το Eros Events δεν μεταβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα εκτός Ε.Ε ή διεθνή οργανισμό.

Η προστασία των δεδομένων σας

Το Eros Events εφαρμόζει συστήματα διαχείρισης και ασφαλείας των δεδομένων για τη διασφάλιση απορρήτου, την ασφάλεια της επεξεργασίας και την προστασία των δεδομένων από απώλεια, απαγορευμένη διαβίβαση ή πρόσβαση καθώς και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης ή μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας τόσο κατά τη χρήση του ιστότοπου https://www.erosevents.gr όσο και κατά τη συμβατική σας σχέση.

Τελευταία ενημέρωση: 18/05/2023

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική οποτεδήποτε, δημοσιεύοντας τη νέα έκδοση της στην ιστοσελίδα μας.