ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε αυτή τη σελίδα περιγράφονται οι όροι χρήσης με τους οποίους μπορείτε να κάνετε χρήση του ιστότοπου ιδιοκτησίας της εταιρείας EROSEVENTS, με την διαδικτυακή διεύθυνση https://www.erosevents.gr (εφεξής ο «ιστότοπος»).

Η πρόσβαση σας σε αυτόν και η χρήση του υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης και σε όλους τους ισχύοντες νόμους (εθνικούς και ευρωπαϊκούς) και Κανονισμούς. Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες πριν την χρήση του ιστότοπου.

Με την πρόσβαση στον ιστότοπο συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί και δεσμεύεστε από τους Όρους Χρήσης αυτού.

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με οποιοδήποτε σημείο ή μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, τότε σας παρακαλούμε όπως σταματήσετε την πρόσβαση στο ιστότοπο https://www.erosevents.gr

Η ιστοσελίδα https://www.erosevents.gr ανήκει αποκλειστικά στην εταιρεία EROS EVENTS, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΝΤΟΥΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΦΜ 134326017, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΚ70003

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Συμπληρωματικοί όροι χρήσης που ενδέχεται να δημοσιεύονται στον ιστότοπο κατά καιρούς ενσωματώνονται στο παρόν με ρητή αναφορά. Για το λόγο αυτό διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να πραγματοποιούμε αλλαγές ή τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο. Ενδεικτικά αναφέρονται αλλαγές στην πολιτική απορρήτου ή στα στοιχεία επικοινωνίας.

Θα ενημερωθείτε για τις συγκεκριμένες αλλαγές ενημερώνοντας την ημερομηνία «Τελευταία Ενημέρωση» αυτών των Όρων Χρήσης. Η εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να σας ενημερώσει για τυχόν τροποποιήσεις είτε με email είτε με αναδυόμενο μήνυμα κατά τη χρήση του ιστότοπου από εσάς.

Σε κάθε περίπτωση αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά τους Όρους Χρήσης για να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε αλλαγές.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (HYPER-LINKS)

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτων που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από εμάς.

Ο ιστότοπος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστότοπων ή υπηρεσιών τρίτων. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η ιστοσελίδα δεν θα είναι υπεύθυνη άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκλήθηκε ή φέρεται να προκλήθηκε από τη χρήση με οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που διατίθενται μέσω τέτοιων ιστότοπων ή υπηρεσιών.

ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Ή ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Ως προϋπόθεση για τη χρήση του ιστότοπου https://www.erosevents.gr , εγγυάστε στο ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τον συγκεκριμένο ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορεύεται από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Ειδικότερα,  δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο  με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, να απενεργοποιήσει, ή να επιβαρύνει  αυτόν  ή/και  να παρεμποδίσει τη χρήση του.  Δεν επιτρέπεται να αποκτήσετε ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορίες μέσω οποιουδήποτε μέσου που δεν διατίθεται σκόπιμα ή δεν παρέχεται μέσω του ιστότοπου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Ο ιστότοπος, οι φωτογραφίες, τα κείμενα, τα βίντεο, οι κριτικές, τα άρθρα, τα γραφικά, το σήμα και τα λογότυπα που περιέχονται σε αυτό ανήκουν ή ελέγχονται από την εταιρεία EROSEVENTS ή διαθέτουν συμβατική άδεια χρήσης και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων. Το περιεχόμενο και το σήμα παρέχονται στον ιστότοπο αυτούσια αποκλειστικά για τις πληροφορίες που σας παρέχουν και για την προσωπική σας χρήση στα πλαίσια της χρήσης του ιστότοπου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται σαφές, ότι κανένα μέρος του Ιστότοπου και κανένα περιεχόμενο ή σήμα, δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να συγκεντρωθεί, να αναδημοσιευθεί, να εμφανιστεί δημόσια, να κωδικοποιηθεί ή να μεταφορτωθεί, εκτός εάν προβλέπεται ρητά σε αυτούς τους Όρους Χρήσης ή σε τροποποίηση αυτών.

Υπό την προϋπόθεση ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις νόμιμης χρήσης του Ιστότοπου, σας παρέχεται περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης αυτού, για τη λήψη ή εκτύπωση τυχόν αντιγράφου οποιοδήποτε μέρους του Περιεχομένου στο οποίο έχετε αποκτήσει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη πρόσβαση αποκλειστικά ωστόσο για προσωπική σας χρήση.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση ή χρήση της ιστοσελίδας για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους διατίθεται αυτή. Οι σκοποί τη ιστοσελίδας είναι η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την διοργάνωση εκδηλώσεων (wedding events κλπ) μέσω πληροφοριών αλλά και επίδειξης παλαιότερων εκδηλώσεων διοργάνωσης της εταιρείας Erosevents καθώς και για την επικοινωνία με τους υπευθύνους της εταιρείας.

Με το παρόν συμφωνείτε να μην προχωρήσετε στις παρακάτω αναφερόμενες ενέργειες:

 • Ανακτήσετε συστηματικά δεδομένα ή άλλο περιεχόμενο από τον ιστότοπο για να δημιουργήσετε ή να συντάξετε, άμεσα ή έμμεσα, μια συλλογή, βάση δεδομένων ή κατάλογο χωρίς την γραπτή άδεια της εταιρεία EROSEVENTS.
 • Παραπλανήσετε ή προσπαθήσετε να εξαπατήσετε κάποιον ή εμάς τους ίδιους, ειδικότερα σε περίπτωση εκμάθησης ευαίσθητων πληροφοριών ή ειδικής κατηγορίας δεδομένων όπως δεδομένα ήχου ή προσωπικές πληροφορίες  ή κωδικούς πρόσβασης των χρηστών του ιστότοπου.
 • Περιορίσετε, παρεμβαίνετε σε λειτουργίες σχετικές με την ασφάλεια του ιστότοπου ή να απενεργοποιήσετε τις αντίστοιχες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που εμποδίζουν ή περιορίζουν τη χρήση ή αντιγραφή οποιουδήποτε Περιεχομένου ή επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση του Ιστότοπου ή/και του περιεχομένου που περιέχεται σε αυτόν.
 • Χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε πληροφορίες αποκτήθηκαν από τον Ιστότοπο για βλάβη, κατάχρηση ή παρενόχληση άλλου ατόμου.
 • Ακατάλληλη χρήση των υπηρεσιών υποστήριξης μας ή υποβολή ψευδούς αναφοράς κατάχρησης ή κακής συμπεριφοράς είτε απέναντι στην εταιρεία διαχείρισης του ιστότοπου είτε σε άλλους χρήστες.
 • Χρησιμοποιείτε στον Ιστότοπο για διαφήμιση ή προσφορά για πώληση αγαθών και υπηρεσιών.
 • Χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο με τρόπο ασυμβίβαστο με τους ισχύοντες Εθνικούς και Ευρωπαϊκού Νόμους και Κανονισμούς.
 • Συμμετέχετε σε μη εξουσιοδοτημένο πλαίσιο ή σύνδεση με τον Ιστότοπο.
 • Διαγράψετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας ή χρήσης από οποιοδήποτε περιεχόμενο του ιστότοπου.
 • Μεταφορτώσετε ή μεταδώσετε (ή απόπειρα αυτών) ιών, δουρείων (trojans) ίππων ή άλλου αντίστοιχου υλικού, συμπεριλαμβανομένης της διαρκούς και υπερβολικής χρήσης κεφαλαίων γραμμάτων και ανεπιθύμητων μηνυμάτων (συνεχής δημοσίευση επαναλαμβανόμενου κειμένου) που παρεμποδίζει την αδιάκοπή χρήση της ιστοσελίδας οποιουδήποτε μέρους και τροποποιεί, διακόπτει, παρεμβαίνει στην χρήση ή υποβαθμίζει αυτήν και τις δυνατότητες, τις λειτουργίες και τη συντήρηση του συγκεκριμένου Ιστότοπου.
 • Προσπαθήσετε να πλαστογραφήσετε άλλο χρήστη ή άτομο κατά τη χρήση του Ιστότοπου και των τυχόν εξατομικευμένων υπηρεσιών που παρέχει.
 • Χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο μας ως μέρος οποιοσδήποτε προσπάθειας να ανταγωνιστείτε με την εταιρεία μας ή χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μας για οποιαδήποτε εμπορική ή μη προσπάθεια που δημιουργεί έσοδα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία Erosevents σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και πραγματοποιεί χρήση αυτών αποκλειστικά για τους σκοπούς που ρητά αναφέρονται μεταξύ άλλων στην πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας στον σύνδεσμο https://erosevents.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%bf%cf%85/